Sunday, 25 November 2012


Laxcup Vättern 1-2 december
Vänerns Sportfiskeförening ville inte att Laxcup Vättern skulle upphöra att arrangeras därför kommer det att gå via oss detta år. Som alla vet är utsättningarna av lax i Vättern ifrågasatta och om de som fiskar lax i Vättern inte visar intresse finns risk att de upphör. Det krävs också frivilliga medel till utsättningarna och stiftelsen "Mer lax i Vättern" jobbar med detta. Huvudsyftet med tävlingen är att få in medel till utsättningarna och allt överskott kommer att gå till detta.
Klara sponsorer: ABU, Normark, Bios, Wiggler,
Lowrance, Garmin, Comstedt, Fairpoint, Baltic, Trollingcenter, Fiskejournalen, 
Huntyard and Berras .

Anmälningsinformation finns på : http://merlaxivattern.se/

Vänerns Sportfiskeförening
Sten-Gunnar Steénson
 
¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ ><((((º>

eXTReMe Tracker

  Copyright © by Team Hooked 2011

Back to TOP